X
تبلیغات
حجاب در قران وروایات

حجاب در قران وروایات

ایات وروایاتی که درموردحجاب امده است

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی 1389ساعت 12:21  توسط   | 

درقران مجیدایات بسیاری درموردحجاب امده مثل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی وهمچنین ایه   یدنین علیهن من جلابیبهن که به خواهران گرامی توصیه میکنددرخانه بمانندوهنگام خروج ازخانه گریبانهای خویش رابپوشند
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 15:12  توسط   | 

حجاب درقران

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان 1389ساعت 12:21  توسط   | 

حجاب در قران وروایات

حد حجاب برای خانمها در قرآن و روایات آمده است؟

حجاب و پوشش زن به حدی اهمیت دارد که خداوند متعال در قرآن مجید آن را مطرح کرده است. خداوند متعال در سورۀ نور در این باره می¬فرماید: “به زنان مؤمن بگو که چشمان خود فرو ¬گیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینت های خود را جز آن مقدار که پیداست، آشکار¬ نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود و ديگر محرمهاو نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده¬ اند دانسته شود… “(۱) 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 12:7  توسط   | 

حجاب در قران وروایات

حد حجاب برای خانمها در قرآن و روایات آمده است؟

حجاب و پوشش زن به حدی اهمیت دارد که خداوند متعال در قرآن مجید آن را مطرح کرده است. خداوند متعال در سورۀ نور در این باره می¬فرماید: “به زنان مؤمن بگو که چشمان خود فرو ¬گیرند و شرمگاه خود نگه دارند و زینت های خود را جز آن مقدار که پیداست، آشکار¬ نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند، جز برای شوهر خود یا پدر خود و ديگر محرمهاو نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده¬ اند دانسته شود… “(۱) 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان 1389ساعت 12:4  توسط   |